Sony中國內地叫做索尼香港澳門同到臺灣叫做新力)係一間日本公司,以東京為總部。佢嗰業務橫跨電子、金融同到娛樂領域,係世界上最有影響力嗰公司之一。

外部連結

編寫
 
維基同享有更多媒體嗰資料: