(Caesium),係一隻化學元素化學符號Cs,原子序數55。係一隻亮金色嗰鹼金屬,熔點係28℃。

銫同水劇烈反應並且爆炸,產生氫氧化銫跟到氫氣