watt[1],或者叫瓦特)係隻國際單位制嗰功率單位,符號係W[1]。一瓦係指每嗰能量嗰速率。

箇隻單位源自蒸汽機嗰發明人,瓦特

舊時間瓦寫做瓦寫做瓦寫做瓦(十分一瓦)寫做瓦(百分一瓦)寫做或者瓦(千分一瓦)寫做

編寫

  1. 1.0 1.1 全寫watt一定要小寫,符號要寫大寫W