「Wikipedia:管理員」:修訂間的差異

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
== 管理員嗰權利 ==
 
 
== 申請 ==
申請條件:要是你想做贛語維基百科嗰管理員,請你先了解一下管理員要做嗰事。而今贛語維基百科正建立,還冇定下來申請做管理員要什哩條件。根據其他維基百科嗰慣例,站點建立初期由[http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Gan 申請創建箇隻站點嗰幾隻人]提出申請,其他人投票,要是同意票占多數就可以到[http://meta.wikimedia.org/wiki/Steward_requests/Permissions 元維基嗰頁面]提出申請等人家授權。
 
=== 申請做管理員 ===
*[[Wikipedia:申請做管理員|申請做管理員]]
 
[[zh:wikipedia:管理員]]
1,611

次編輯