「Wikipedia:管理員」:修訂間的差異

無編輯摘要
無編輯摘要
標籤已被回退 行動版編輯 行動版網頁編輯
無編輯摘要
標籤已被回退 行動版編輯 行動版網頁編輯
# 特出页面
 
== 申請 ==
申請條件:要是倷想做贛語維基百科嗰管理員,請你了解吖管理員要做嗰事起。而今贛語維基百科正建立,還冇定下來申請做管理員要什哩條件。根據別嗰維基百科嗰慣例,站點建立初期由[[:m:Requests_for_new_languages/Wikipedia_Gan|申請創建箇隻站點嗰幾隻人]]提出申請,別嗰人投票,要係同意票占多數就可以到[[:m:Steward_requests/Permissions|元維基嗰頁面]]提出申請等人家授權。
 
pedia
=== 申請做管理員 ===
*[[Wikipedia:申請做管理員|申請做管理員]]
 
[[Category:維基百科]]
匿名使用者